Digi Status

1 karbak ::> ssh USER@localhost -p 11022
1 OZ5DIQ-1 ::> ssh USER@localhost -p 30022
0 OZ4DIQ-2
0 OZ9VST-3
1 OZ9LLA-1 ::> ssh USER@localhost -p 30025
1 OZ0DMR-1 ::> ssh USER@localhost -p 30026