Digi Status

1 karbak ::> ssh USER@localhost -p 11022
0 OZ5DIQ-1
1 OZ4DIQ-1 ::> ssh USER@localhost -p 30023
0 OZ9VST-3
1 OZ9LLA-1 ::> ssh USER@localhost -p 30025
1 OZ0DMR-1 ::> ssh USER@localhost -p 30026