Digi Status

1 karbak ::> ssh USER@localhost -p 11022
1 OZ5DIQ-1 ::> ssh USER@localhost -p 30022
1 OZ4DIQ-1 ::> ssh USER@localhost -p 30023
0 OZ9VST-3
0 OZ9LLA-1
1 OZ0DMR-1 ::> ssh USER@localhost -p 30026