Digi Status

0 karbak
1 OZ5DIQ-1 ::> ssh USER@localhost -p 30022
1 OZ4DIQ-2 ::> ssh USER@localhost -p 30023
0 OZ9VST-3
1 OZ9LLA-1 ::> ssh USER@localhost -p 30025
1 OZ0DMR-1 ::> ssh USER@localhost -p 30026